Doelstellingen

Doelstellingen

Het internationale motto bij alle activiteiten luidt “We serve”. Vanuit die gedachte dragen Lions oplossingen aan voor problemen in de samenleving.

Lions worden aangemoedigd dienstbaar te zijn aan de gemeenschap, zonder oogmerk van persoonlijke materiële voordelen. De internationale doelstellingen zijn:

  • Lions streven naar een klimaat van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld.
  • Zowel privé als in beroep hanteren Lions hoge ethische en morele normen.
  • Ze bevorderen zo mogelijk de beginselen van goed overheids-bestuur en burgerzin.
  • Lions tonen actieve belangstelling voor het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap.
  • Lionsclubs werken aan de onderlinge verbondenheid in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip.
  • De clubs bieden een ontmoetingsplaats voor vrije gedachtewisseling over zaken van openbaar belang. Daarbij worden discussies over partijpolitieke en religieuze opvattingen bewust uitgesloten.

 

Praktisch komt dat neer op bijvoorbeeld: het terugdringen van diabetes, het oprichten en ondersteunen van scholen en ziekenhuizen, grote vaccinatiecampagnes, terugdringen van blindheid, hulp bij grote natuurrampen, hulp aan behoeftigen of gehandicapten, …. 

Lions International werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot grootste NGO ter wereld. Omdat de interne werking vooral op vrijwillige en dus niet bezoldigde basis steunt is ook de return van ingezamelde gelden tot bij de begunstigden hier het grootst van alle ngo’s wereldwijd.